HOME » 入札・契約情報 » 入札参加にあたって

入札参加にあたって

事後審査型一般競争入札(持参方式)

参加方法(フローチャート)及び入札持参書類
(入札に参加する方は必ず確認してください。)

事後審査型制限付き一般競争入札(持参方式)説明事項
(入札に参加する方は必ず確認してください。)

事後審査型一般競争入札(電子入札方式)

参加方法について
(電子入札に参加する方は必ず確認してください。)

事後審査型制限付き一般競争入札(電子入札方式)説明事項
(電子入札に参加する方は必ず確認してください。)

お問い合わせ先

和歌山市企業局 経営管理部 契約課
電話:073-435-1126
ファックス:073-432-0040
メールアドレス:keiyaku@city.wakayama.lg.jp